عشق یعنی

یک توپ بسکتبال تو دست من تقریباً 19 دلار میارزه.
یک توپ بسکتبال تو دست مایکل جوردن تقریباً 33 میلیون دلار میارزه. بستگی داره توپ  تو دست کی باشه!
یک توپ بیسبال تو دست من شاید 6 دلار بیارزه.یک توپ بیس بال تو دست راجر کلمن 475 میلیون دلار میارزه.بستگی داره توپ تو دست کی باشه!
یک راکت تنیس تو دست من بدون استفاده است. یک راکت تنیس تو دست آندره آقاسی میلیونها دلار  می ارزه. بستگی داره راکت تو دست کی باشه!
یک عصا تو دست من می تونه یه سگ هار رو دور کنه.یک عصا تو دست حضرت موسی(ع) دریای بزرگ رو می شکافه.بستگی داره عصا تو دست کی باشه!


یک تیرکمون تو دست من یک اسباب بازی بچگانه است.یک تیرکمون تو دست حضرت داوود (ع) یک اسلحه قدرتمنده.بستگی داره تیرکمون تو دست کی باشه.
دوتا ماهی و پنج تیکه نون تو دست من دوتا ساندویچ ماهی میشه. دوتا ماهی و پنج تیکه نون تو دستای حضرت عیسی(ع) هزاران نفر رو سیر میکنه. بستگی داره تو دست کی باشه!

دانلود کتاب موفقیت کنکور
شهمونطور که می بینی، بستگی داره تو دست کی باه.
پس دلواپسی ها، نگرانی ها، ترس ها، امیدها، رویاها، خانواده ها و نزدیکانت رو به دستان خدا بسپار چون.. بستگی داره تو دست کی باشه.
این پیام تو دستای توست.باهاش چی کار می کنی؟
بستگی داره تو دستای کی باشه!

موفقیت کنکور از همین امروز : شروع کن