چگونه کارنامه کنکور خود را بگیریم

🌹🌹🌹🌹🛫🛫🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

توجه : این مطلب به روز میشود

🌹🌹🌹🌹🛫🛫🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ورود به سایت سازمان سنجش برای دریافت کارنامه های کنکور سراسری 96


‏‎امروز 15 مرداد ساعت 14-18 جهت اطلاع از کارنامه و رتبه خود باید اطلاعات فوق را وارد سایت نمایید.
‏‎پس این اطلاعات راآماده کنید تا در زمان اعلام نتایج دچار مشکل نشوید.