#اساتید_و_دانشجویان_گرامی
با ما همراه باشید
🦋دکتر رضا تاجدار:پزشک عمومی👨🏻‍⚕️
🦋 دکترمهرداد رزمخواه:پزشک عمومی👨🏻‍⚕️
🦋دکتر حمید کوفی:پزشک زیبایی👨🏻‍⚕️
🦋نیلوفر خاکباز:داروسازی دانشگاه تهران👩🏻‍🎓
🦋علیرضا شکوهیان (رتبه29):حقوق علامه👨🏻‍🎓
🦋حسین نقی بیراوند:پزشکی خرم اباد👨🏻‍🎓
🦋سعید کردستانی (رتبه26):حقوق شیراز👨🏻‍🎓
🦋حسن خانی(دانشگاه شریف):دبیر ریاضیات👨🏻‍🏫
🦋عباس وصالی:زبان و ادبیات فارسی👨🏻‍🎓
🦋محمد احمدپور (رتبه323):دبیر فیزیک👨🏻‍🏫
🦋کیهان سلیمیان (رتبه839):پزشکی کرمان👨🏻‍🎓
🦋عرفان بهروز (رتبه39):پزشکی بهشتی👨🏻‍🎓
🦋رسول مرادی (رتبه456):پزشکی یاسوج👨🏻‍🎓
🦋اریا کریمیان (رتبه730):بهشتی فیزیک👨🏻‍🎓
🦋اقای حسن (رتبه6):شریف ارشدهوافضا👨🏻‍🎓
🦋مهدی امید (رتبه33):دبیر ادبیات👨🏻‍🏫
🦋اقای یوسف (رتبه447):پزشکی تبریز👨🏻‍🎓
🦋امیرحسین امینی منش(رتبه52):برق شریف👨🏻‍🎓
🦋رضا یوسف وند 269  دانشجو پزشکی 👨🏻‍🎓
🦋دکتر رضایی استاد دین و زندگی👨🏻‍🎓
🦋حوریه فتاح ۳۰۴پزشکی البرز👨🏻‍🎓

خدای من

http://t.me/joinchat/GbkEWURSMa6fQMTfajWqvQ
لیست به روز میشود
عضو گیری محدود