درروف مدیر تلگرام اعلام کرد ایران درخواست فیلترینگ تعداد زیادی از کانال های این بکه اجتماعی را که موجب برهم زدن نظم عمومی و فساد و فحشا میشود کرده است. اما وی مخالفت کرده و مقامات کشوری بنابر مصلحت " موقت " تلگرام و اینستاگرام از دسترس خارج شدن و انشالله به زودی به حالت اولیه بر میگردد.


معاون سیاسی وزیر کشور الام نمود این طبیعی است که در کشوری طی جریانات داخلی شبکه های اجتماعی از دسترس خارج شوند.

 لینک رسمی خبر از شبکه خبر

  1. آیا تلگرام باز هم رفعع فیلتر میشود؟

  2. تلگرام وصل میشه؟

  3. تلگرامم خراب شده چی کنم؟