به گروه پرسش پاسخ خوش امدید
دانلود کتاب موفقیت کنکور
زمان های چت در انجمن:
🌈12:30 - 14:00
🌈 18:00 - 19:00
🌈22:00 - 23:30

🥇با حضور بیش از20 دانشجو - 3 پزشک عمومی🔥
#کنکوری:
https://t.me/joinchat/F_F_K0RSMa5aXMPkAnAL1g
#یازدهم، دوازدهم
https://t.me/joinchat/GbkEWVEKdAp2x4p48zuNXw

تبلیغات:@abas_ppt


#اساتید_و_دانشجویان_گرامی

با ما همراه باشید

🏅دکتر رضا تاجدار:پزشک عمومی👨🏻‍⚕️

🏅دکترمهرداد رزمخواه:پزشک عمومی👨🏻‍⚕️

🏅دکتر حمید کوفی:پزشک زیبایی👨🏻‍⚕️

🎟نیلوفر خاکباز:داروسازی دانشگاه تهران👩🏻‍🎓

🎫علیرضا شکوهیان (رتبه29):حقوق علامه👨🏻‍🎓

🎖دکتر علیزاده - مشاوره و برنامه ریز درسی👨🏻‍💻

🎫حسین نقی بیراوند:پزشکی خرم اباد👨🏻‍🎓

🎫سعید کردستانی (رتبه26):حقوق شیراز👨🏻‍🎓

🎖حسن خانی(دانشگاه شریف):دبیر ریاضیات👨🏻‍🏫

🎫عباس وصالی:زبان و ادبیات فارسی👨🏻‍🎓

🎖محمد احمدپور (رتبه323):دبیر فیزیک👨🏻‍🏫

🎫کیهان سلیمیان (رتبه839):پزشکی کرمان👨🏻‍🎓

🎫عرفان بهروز (رتبه39):پزشکی بهشتی👨🏻‍🎓

🎫رسول مرادی (رتبه456):پزشکی یاسوج👨🏻‍🎓

🎫اریا کریمیان (رتبه730):بهشتی فیزیک👨🏻‍🎓

🏅اقای حسن (رتبه6):شریف ارشدهوافضا👨🏻‍🎓

🎫مهدی امید (رتبه33):دبیر ادبیات👨🏻‍🏫

🎫اقا یوسف (رتبه447):پزشکی تبریز👨🏻‍🎓

🎫امیرحسین امینی منش(رتبه52):برق شریف👨🏻‍🎓

🎫رضا یوسف وند 269  دانشجو پزشکی 👨🏻‍🎓

🎖دکتر رضایی استاد دین و زندگی👨🏻‍🎓

🎟حوریه فتاح ۳۰۴پزشکی البرز👨🏻‍🎓

🎫علی عبادی571 دندان پزشکی 👨🏻‍🎓

🎫  سپهر حسینی دندانپزشکی دانشگاه تهران👨🏻‍🎓

🎫هاشم منتظری رتبه ٥٢٩پزشکی👨🏻‍🎓

🎟ونوس برجسته دانشجوی دندان پزشکی

گروه کنکوری تلگراممنتظر ابدیت باشید

🎫علیرضا پاکاردیزاوند- 349پزشکی فردوسی